Arkiv 2020

Versjon 1.6.1 (2020.12.31)
I forbindelse med oppgradering til versjon 1.6.0 på norsk versjon av Windows, er det identifisert et problem som gjør at et av databasefeltene får et feil og ubrukelig format. Dette er nå løst i versjon 1.6.1.

Om noen allerede har en database som er oppgradert til versjon 1.6.0 og som forårsaker feilmeldinger under oppstart, eller ved aktivering av stevner, oppfordres de til å ta kontakt slik at denne kan oppdateres manuelt.

Versjon 1.6.0 (2020.12.26)
Etter vel 5 måneder etter forrige versjon er 1.6.0 klar.
Denne versjonen er tilpasset SkytterAdmin 2.0, nytt reglement for 2021 og har i tillegg en rekke endringer som har vært etterspurt av flere.
Ettersom løsningen for SkytterAdmin har løpende kostnader, forutsetter tilgangen til denne tjenesten et eget abonnement.
For mer informasjon, se publiseringsiden.

Mens vi venter på inrX 1.6.0 (2020.12.20)
I forbindelse med ny inrX versjon og integrasjon mot Skytteradmin 2.0, blir det endringer på konto og autentiseringsløsningen til inrX-live. I den forbindelse er det nå ikke mulig å opprette nye inrX-live kontoer, eller gjøre endringer på eksisterende, i en overgangsperiode fra i dag og til ny inrX versjon er på plass. Normal innlogging og bruk av inrX-live skal fungere som tidligere.

Dato for ny inrX versjon er ikke endelig bestemt men vi satser på å være klar før januar.
Versjon 1.5.3 (2020.07.25)
inrX versjon 1.5.3 er klar for nedlasting.
Denne versjonen inneholder løsninger for kjente feil fra versjon 1.5.2.

Versjon 1.5.2 (2020.07.12)
inrX versjon 1.5.2 er klar for nedlasting.
Denne versjonen inneholder ny og endret funksjonalitet samt løsninger for kjente feil fra versjon 1.5.1.

Konvertere til inrX? (2020.06.22)
På forespørsel er det laget et program som enkelt gjør det mulig å migrere klubber og skyttere, lagret i andre resultatprogrammer, til inrX.
I dokumentasjonen er det i tillegg beskrevet hvordan en identifiserer og korrigerer NSF-Id for skyttere som eventuelt har fått denne oppdatert.

Versjon 1.5.1 (2020.01.01)
inrX versjon 1.5.1 er klar for nedlasting.
Denne versjonen inneholder kun en korreksjon for de som benytter egendefinerte øvelser.

© 2021 Org.nr: 982 369 967 MVA sp @ skaar-net.no