1FGMRSPSR Norgesfelt
Time Pistolklubb
Lag Skive Navn Øvelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum
64 1 Livar Gudmestad (A) Mil 0 0 0
Lag Skive Navn Øvelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum
Lag Skive Navn Øvelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum