Redusert feltløype og klasseberegning
Om du arrangerer et feltstevne med redusert løype, altså med færre enn 10 standplasser, skal resultatet fra dette stevnet ikke være grunnlag for klasseføringen neste år.
I inrX løser du dette ved å sette "Poeng felt gr 1" til 0 i stevnekonfigurasjonen før du sender inn stevnet til NSF. Da blir beregnet "Rankingpoeng" 0 og resultatet benyttes ikke i klasseberegningen.

Fom versjon 1.3.3 kan du konfigurere stevnet med reduserte feltøvelser, og klasseberegning blir da ikke gjort for disse øvelsene.

Egendefinerte øvelser og klasser
Merk at det er ikke mulig å definere egne øvelser eller klasser for approberte stevner, ettersom det må være egne NIF-ID'er for disse. Innsending av resultater fra stevner med egendefinerte øvelser eller klasser vil feile.

Egendefinerte øvelser og klasser er ikke supportert i inrX applikasjonen eller inrX Live uten forhåndsgodkjenning av konfigurasjonen.

Inntasting av resultater
Om du benytter numerisk tastatur kan du for innertier taste '*' ('O' på vanlig tastatur), og for verdien ti taste '/' ('X' på vanlig tastatur).

© 2021 Org.nr: 982 369 967 MVA sp @ skaar-net.no