Redusert feltløype og klasseberegning
Om du arrangerer et feltstevne med redusert løype, altså med færre enn 10 standplasser, skal resultatet fra dette stevnet ikke være grunnlag for klasseføringen neste år.
I inrX løser du dette ved å sette "Poeng felt gr 1" til 0 i stevnekonfigurasjonen før du sender inn stevnet til NSF. Da blir beregnet "Rankingpoeng" 0 og resultatet benyttes ikke i klasseberegningen.

Egendefinerte øvelser
Merk at det er ikke mulig å definere egne øvelser for approberte stevner, ettersom det må være egne NIF-ID'er for disse øvelsene. Innsending av resultater fra slike øvelser vil feile.

Egendefinerte øvelser er ikke supportert i inrX Live uten forhåndsgodkjenning av konfigurasjonen.

© 2019 Org.nr: 982 369 967 sp @ skaar-net.no