1.5.1 (2020-01-01)

Endret funksjonalitet
I versjon 1.5.0 er det funnet en feil som gjør at en ikke kan registrere poeng i egendefinerte øvelser som er opprettet med versjon 1.5.0. Øvelser som er opprettet med eldre versjoner fungerer normalt i versjon 1.5.0.

1.5.1 inneholder en korreksjon som gjør at en kan opprette og bruke egendefinerte øvelser som tidligere.

Merk at egendefinerte øvelser fremdeles ikke kan benyttes for approberte stevner hvor en ønsker å benytte inrX for å sende inn resultatene. Dette er pga at NIF har en egen ID for hver enkelt øvelse som må assosieres med øvelser i inrX.

Plattform
.NET 4.8


1.5.0 (2019-12-07)
Brukere av inrX::Live må oppgradere til denne versjonen, samt oppgradere Android applikasjonene til siste versjon.

Ny funksjonalitet
Det er lagt inn støtte for SIUS elektroniske skiver, hvor datautvekslingen skjer via SiusData. Løsningen er ikke fullstendig testet ennå, så noen småfeil kan fremdeles forekomme.

Støtte for den nye nasjonale øvelsen T96 er implementert i denne versjonen. Denne er fullt ut støttet i inrX::Live, og benyttes via Android applikasjonen for Felt.

Det er implementert et eget verktøy hvor en får oversikt over alle påmeldinger og startlag. Her kan en også flytte hele startlag, flytte påmeldinger mellom startlag, filtrere på mange ulike parametre samt endre klasser og øvelser for påmeldingene.

Endret funksjonalitet
Klienten for Megalink er oppdatert, slik at det nå er enda enklere å sende resultater til inrX databasen etter endt skyting.

I Android applikasjonen for Felt, for låsing av resultater, kan en nå klikke på et ikon for å låse resultatet. I tillegg er det en indikator som viser om laget er låst eller ikke.

Det er lagt inn en egen knapp for å slette påloggingsinformasjon for Google Drive.

Plattform
.NET 4.8


1.4.0 (2019-11-03)

Ny funksjonalitet
For inrX::Live er det nå mulig og låse registrerte resultater fra editering av andre. Les mer om denne funksjonen i den oppdaterte dokumentasjonen for inrX::Live.

Fra inrX::Live preferansevinduet får en nå opp en liste over egne stevner som ligger lagret på live-serveren, og en har mulighet til å slette gamle stevner fra denne oversikten.

Det er nå flere ferdigdefinerte Live-Profiler som en kan velge blandt i det en oppretter et stevne. Profilene inneholder forskjellige attributter som, hvilke klasser som skal være synlige på inrX::Live, hvilke resultatlister som skal lastes opp og om en skal ha mulighet til å låse resultater etter registrering.

Endret funksjonalitet
Antall kolonner i resultatlisten er nå dynamisk tilpasset øvelsene, noe som betyr at det ikke lengre er kolonner for serier som ikke benyttes av øvelsen. Dette påvirker i all hovedsak Sprintluft, 40-Skudd luft, NAIS og reduserte feltløyper.

Klasserekkefølgen i resultatlisten er oppdatert slik at klasser for yngre skyttere og klasser for kvinner er plassert over menn og veteraner.

Deler av inrX er blitt endret for å redusere tiden det tar å generere en resultatliste.
Det tar nå i gjennomsnitt 0,7 sekunder å rangere 500 deltakere for Felt-NM, med pengepremiering og 83 Lag. Dette på en normalt utstyrt datamaskin som er noen år gammel.

I Android applikasjonen for Felt, slipper en nå å manuelt flytte pekeren mellom de forskjellige feltene under registrering av resultat.

Løste feil
Ved aktivering av redusert feltstevne i versjon 1.3.3, ble det identifisert en feil som kunne medføre at resultater ikke ble registrert som komplett, og ble da ikke synlig i resultatlisten. Denne feilen er korrigert i denne versjonen.

Plattform
.NET 4.8


1.3.3 (2019-10-14)

Ny funksjonalitet
Det er nå mulig å indikere at stevnet inneholder reduserte feltøvelser. Dette gjøres under stevnekonfigurasjonen, hvor en kan konfigurere antall standplasser for feltøvelsene.
Det vil ikke bli beregnet klasseopprykk for reduserte feltøvelser. For inrX::Live vil det enkelte resultat bli ansett som ferdig når standplassene angitt her er fyllt ut og lagret.

Om en velger å sende ut resultatlister på E-post fra inrX til klubber og kretser, kan en nå velge om en, i tillegg, vil sende til alle deltakere som er registrert med gyldig E-postadresse.

Endret funksjonalitet
Premiering i NM er basert på innledende skyting i NM klassene.

Utlendinger som deltar på NM blir premiert ihh reglementet og blir ikke markert for omskyting eller deltakelse i finale. Plassering i resultatlisten er etter resultat.

I resultatlisten for klassen Åpen Rekrutt er deltakerne sortert etter etternavn, fornavn, klubb i stedet for normal rangering.

Resultatlisten for klassene Åpen Rekrutt og U12 er uten 1/3 premiering, ettersom det er egne premieringsregler for disse klassene.

Det er lagt til klasser for Mix øvelser, samt SH1-P1-Jr, SH1-P3-Jr.

Endel mindre kosmetiske endringer.

Løste feil
Ingen løste feil i denne versjonen.

Plattform
.NET 4.7.2


1.3.2 (2019-09-28)
Denne versjon inneholder flere nye funksjoner, feilkorreksjon og endringer mot Live-tjenesten.

Ny funksjonalitet
Fra påmeldingsvinduet kan du nå endre tildelt skivenummer etter påmelding er gjort, uten å slette gjeldende påmelding først.

Fra påmeldingsvinduet kan du nå flytte deltakeren til et annet stevne i samme Arrangement, uten å slette gjeldende påmelding først.

I Excel-eksport av startlaginformasjon er det inkludert fødselsår som en ny kolonne.

Det er lagt inn kontroll at en ikke kan starte opp inrX applikasjonen med database fra nyere versjoner.

Under Klassekonfigurasjonen er det nå lagt inn mulighet å endre fra "Gull, Sølv, Bronse" til "1,2,3" i stedet i resultatlistene. Opsjonen heter "Medaljevisning".

Ved bruk av inrX-Live vil sammenlagt top 15 for stevnet bli generert på nettsiden ved bruk av denne versjonen.

Endret funksjonalitet
I listen med stevner i stevnekonfigurasjonen ligger nå de nyeste stevnene øverst

Tidligere kunne en endre Arrangementet til et stevne, selv om stevnet inneholdt påmeldinger. Dette er ikke lengre mulig ettersom det har uheldige sideeffekter.

Tidligere var det tillatt å melde en deltaker inn i samme startlaget flere ganger om påmeldingene var for forskjellige stevner. Dette er ikke lengre tillatt.

Det er nå tillat med maksimum 38 tegn i eksternt stevnenavn.

Ved flytting av deltakere mellom Startlag, ble ikke Deltaker/Startlag informasjonen på Resultatregistreringsvinduet oppdatert. Dette er nå implementert.

Ved visning av Startlag, sortert på navn fra "Velg visning" vinduet, vises nå alle påmeldingene fra hele Arrangementet, ikke bare gjeldende stevne.

I Excel-eksport av startlaginformasjon er det nå inkludert påmeldinger fra hele Arrangementet, ikke bare gjeldende stevne.

I Resultatregistreringsvinduet, sortert per deltaker, er nå resultater fra hele Arrangementet tilgjengelig, ikke bare gjeldende stevne.

Om en deltaker hadde DNF/DNS/DSQ i MLLeder(Megalink), måtte en tidligere manuelt fylle ut resterende skudd før ML Klienten godtok resultatet. Dette slipper en nå, og ML Klienten fyller selv ut bom på manglende skudd.

Silhuett programmet er nå inkludert i importfilen for MLLeder (Megalink).

Endel mindre kosmetiske endringer.

Løste feil
Om stevnenavnet inneholdt tegn som ikke er gyldige som filnavn, oppsto det en feil om en prøvde å sende ut individuelle resultater på E-post. Dette er nå løst.

Plattform
.NET 4.7.2


1.3.1 (2019-06-24)
Versjon 1.3.1 inneholder ikke ny funksonalitet, bare korrigeringer.

Endret funksjonalitet
For KM og DM, under påmelding, ble valgte deltakere automatisk markert for deltakelse i mesterskapet. Dette er nå endret, slik at en må manuelt markere de som skal delta i mesterskap, i tillegg til det åpne stevnet.

I forrige versjon, om server ikke hadde nok kapasitet på stevner med høy deltakelse, kunne en oppleve at noen operasjoner mot server ikke ble ferdige før den "timet" ut. Dette er nå korrigert, med oppdaterte verdier som håndterer større forsinkelser.

Løste feil
Fom versjon 1.2.1, når en registrerer nye deltakere via "NSF Personsøk", blir deltakerne automatisk registrert som "Ikke norsk statsborger". Med denne versjonen blir nye deltakere registrert som norske statsborgere, og en må manuelt endre status under "Klubber og Deltakere" om nødvendig.

Plattform
.NET 4.7.2


1.3.0 (2019-06-21)
Versjon 1.3.0 inneholder for det meste ny funksjonalitet som forenkler installasjon, oppdatering og bruk.

Ny funksjonalitet
Nå kan du installere inrX via et installasjonsprogram.

Det er lagt inn støtte for automatisk sjekk av oppdateringer, som støtter direkte nedlasting og oppdatering av inrX.

Om du har inrX versjon 1.1.3 eller nyere kan du etter installasjon av 1.3.0, starte inrX og deretter velge "Database -> Gjenopprett sikkerhetskopi" for å starte med databasen fra tidligere versjoner. Ved oppgradering til senere versjoner enn 1.3.0, skjer oppgradering av databasen automatisk.
Om du oppgraderer fra eldre versjoner enn 1.1.3, må du oppdatere databasen med programmet "Databaseoppdatering" før inrX starter med denne databasen.

Ved oppsett av klient og tjener vil det automatisk bli opprettet nødvendige regler i brannmuren. I tillegg kan en søke etter tilgjengelige tjenere på nettverket.

Innstillinger og informasjon fra "Preferanser" er nå lagret i et eget filformat som gjør at en nå slipper å oppdatere preferansene hver gang en oppdaterer programmet.

Programfilene og installasjonsprogrammet er nå digitalt signert som gjør at en slipper advarsel fra operativsystemet om at programmet er fra en ukjent leverandør.

Det er lagt til flg informasjon i xlsx (Excel) format, tilgjengelig fra "Lagre" vinduet:
   * sortert deltakerliste med resultater hvor en kan filtrere på klasser, øvelser, betaling mm
   * oversikt over deltakere og startlag
   * premieoversikt med automatisk summering per klubb

Endret funksjonalitet
Resultatliste i html er tatt bort.
Etter installasjonen starter programmet med en tom database. Om noen vil teste funksjonaliteten med ferdige resultater ligger det vedlagt en demo-database, "demo-storage.db3".

Løste feil
Ingen kjente feil å løse i denne versjonen.

Plattform
.NET 4.7.2


Oppdatering av databasen (ikke nødvendig fom versjon 1.3.0)
Start programfilen inrXDbPatch.exe. Med knappen "Velg fil" velg databasefilen fra forrige verson. Databasen heter "storage.db3". Velg versjonen som du i dag benytter, "Fra versjon xxxx" og klikk oppdater. Kopier så denne oppdaterte databasen til mappen hvor du har lagret siste versjon.

1.2.1 (2019-05-18)
Det er ikke behov for å oppdatere databasen fra versjon 1.2.0 til versjon 1.2.1.

Ny funksjonalitet
 - klokkeslett for start er lagt til i startlagutskriften.

Endret funksjonalitet
 - tidligere var det ikke mulig å være påmeldt i bare den åpne delen av et NM stevne, men måtte være påmeldt i både den åpne delen og i mesterskapet. Dette er nå endret, slik at en kan delta i den åpne delen av stevnet uten å delta i mesterskapet.
 - utenlandske deltakere er ikke listet i resultatlisten fra NM, men kun i resultatlisten for det åpne stevnet.

Løste feil
 - tidligere var det ikke mulig å eksportere påmeldinger til Excel-format pga en feilmelding. Dette er nå løst i denne versjonen.
 - tidligere var det ikke mulig å endre rekkefølgen på klassene i resultatlisten. Dette er nå løst i denne versjonen.

inrX Live
 - brukere av inrX Live må oppdatere til denne versjonen.

Plattform
 - .NET 4.7.2


1.2.0 (2019-02-22)
Ny funksjonalitet
 - støtter inrX Live.
 - integrert med Google Drive som gjør det enkelt å synkronisere databasen mellom flere inrX instanser.
 - mulig å skrive ut flere startlag samtidig, som er nyttig ved NorgesFelt stevner.
 - egen eksport/import funksjon av påmeldinger. Dette gjør at en, ved større stevner, raskere kan flytte påmeldinger mellom startlag samt endre klasser og øvelser på eksisterende påmeldinger.
 - alle preferanse innstillinger er flyttet til et eget vindu.
 - lagring av resultat til NorgesFelt er endret fra .xml til .xlsx format, slik at en slipper å konvertere resultatlisten selv.

Løste feil
 - i tidligere versjoner om en importerer påmeldinger til stevner som består av forskjellige øvelser (eks Standard og Hurtig), kunne påmeldinger havne i feil startlag. Dette er nå løst.

Plattform
 - .NET 4.7.2


© 2019 Org.nr: 982 369 967 sp @ skaar-net.no