Multetreffen
Tana og Nesseby Pistolklubb
Startlag
1 10.00 Resultat
1 Bjørnar Marius Henriksen (D) Felt Fin
2 Bjørn Magne Holm (D) Felt Militær
3 Odd Steinar Mathisen (C) Felt Revolver
4 Svenn Mikal Bergeng (A) Felt Grov
5 Jørn Stefan Opdahl (D) Felt Fin
6 Knut Inge Hildonen (A) Felt Militær
2 11.15 Resultat
1 Bjørnar Marius Henriksen (D) Felt Militær
2 Bjørn Magne Holm (D) Felt Grov
3 Svenn Mikal Bergeng (B) Felt Fin
4 Jørn Stefan Opdahl (D) Felt Grov
5 Odd Steinar Mathisen (C) Felt Militær
6 Knut Inge Hildonen (A) Felt Revolver
3 12.30 Resultat
1 Svenn Mikal Bergeng (B) Felt Revolver
2 Odd Steinar Mathisen (B) Felt Fin
3 Knut Inge Hildonen (A) Felt Fin
4 Jørn Stefan Opdahl (D) Felt Militær
5 Johnny-Leo Ludviksen Jernsletten (A) Felt Grov
6 Charlotte Elisabeth Røbergsen (C) Felt Fin

4 13.45 Resultat
1 Odd Steinar Mathisen (C) Felt Grov
2 Stig Erling Johnsen (C) Felt Militær
3 Morten Jørgensen (A) Felt Fin
4 Svenn Mikal Bergeng (C) Felt Militær
5 Johnny-Leo Ludviksen Jernsletten (B) Felt Fin
6 Leif Roger Nylund (C) Felt Grov
5 15.00 Resultat
1 Stig Erling Johnsen (B) Felt Grov
2 Johnny-Leo Ludviksen Jernsletten (B) Felt Revolver
3 Morten Jørgensen (A) Felt Revolver
4 Leif Roger Nylund (C) Felt Revolver
5 Charlotte Elisabeth Røbergsen (B) Felt Grov
6 Ronnie Halonen (D) Felt Fin
6 16.15 Resultat
1 Stig Erling Johnsen (B) Felt Fin
2 Charlotte Elisabeth Røbergsen (C) Felt Militær
3 Leif Arne Wahl (D) Felt Militær
4 Morten Jørgensen (A) Felt Militær
5 Johnny-Leo Ludviksen Jernsletten (B) Felt Militær
6 Leif Roger Nylund (C) Felt Militær

7 17.30 Resultat
1 Stig Ørjan Olsen (D) Felt Revolver
2 Arnt Robert Johnsen (B) Felt Revolver
3 Leif Roger Nylund (C) Felt Fin
4 Ronnie Halonen (D) Felt Grov
5 Stig Erling Johnsen (C) Felt Revolver
6 Terje Wikstad (D) Felt Militær
8 18.45 Resultat
1 Stig Ørjan Olsen (A) Felt Grov
2 Ronnie Halonen (D) Felt Militær
3 Terje Wikstad (D) Felt Grov
4 Arnt Robert Johnsen (C) Felt Militær
5 Robert Sten Helgesen (B) Felt Fin
6 Bjørn Sigurd Brekmo (C) Felt Revolver
9 20.00 Resultat
2 Bjørn Sigurd Brekmo (C) Felt Grov
3 Janik Kim Mikkelsen (C) Felt Grov
4 Stig Ørjan Olsen (A) Felt Militær
5 Arnt Robert Johnsen (B) Felt Grov

10 21.15 Resultat
1 Stig Ørjan Olsen (B) Felt Fin
2 Lars Helge Bekkelund (D) Felt Revolver
3 Robert Sten Helgesen (C) Felt Grov
4 Terje Wikstad (D) Felt Fin
5 Arnt Robert Johnsen (B) Felt Fin
6 Bjørn Sigurd Brekmo (C) Felt Militær
11 22.30 Resultat
3 Janik Kim Mikkelsen (B) Felt Fin
5 Bjørn Sigurd Brekmo (C) Felt Fin
12 23.45 Resultat
1 Raymond Hildonen (C) Felt Grov
2 Janik Kim Mikkelsen (A) Felt Revolver
3 Lars Helge Bekkelund (D) Felt Grov
4 Robert Sten Helgesen (B) Felt Revolver

13 01.00 Resultat
1 Leif Arne Wahl (D) Felt Grov
2 Raymond Hildonen (C) Felt Fin
3 Robert Sten Helgesen (B) Felt Militær
4 Ronnie Halonen (D) Felt Militær
5 Janik Kim Mikkelsen (C) Felt Militær