Nordisk Mesterskap i Feltpistol del-3
Greipstad Pistolklubb
Startlag
1 09.00 Resultat
1 Peter Ekblom (M) Felt Fin
2 Tobias Svensson (M) Felt Fin
3 Rune Knudsen (M) Felt Fin
4 Tore Vrålstad (M) Felt Fin
5 Henrik Arvidsson (M) Felt Fin
6 Jesper Larsen (M) Felt Fin
2 09.20 Resultat
1 Jan Arild Myrhaug (M) Felt Fin
2 Robert Råsbo (M) Felt Fin
3 Kent V Andersen (M) Felt Fin
4 Bjørn Johan Mariboe (M) Felt Fin
5 Joe Furborg (M) Felt Fin
6 Dennis Samuelsen (M) Felt Fin

3 09.40 Resultat
1 Mona Gjelstad (K) Felt Fin
2 Ann-Kristin Jansson (K) Felt Fin
3 Anne Sofie Rosenlund (K) Felt Fin
4 Målfrid Vannebo (K) Felt Fin
5 Madeleine Johansson (K) Felt Fin
6 Jeanette Kristensen (K) Felt Fin
4 10.00 Resultat
1 Reidun Ann Støle (K) Felt Fin
2 Anna Karlsson (K) Felt Fin
3 Nathasja Lee Juul (K) Felt Fin
4 Britt Elena Wollan (K) Felt Fin
5 Veronika Ferdén (K) Felt Fin
6 Elizabeth Andreasen (K) Felt Fin

5 10.20 Resultat
1 Johnny Knem (E) Felt Fin
2 Jan-Åke Lindström (E) Felt Fin
3 Kim Wiencken (E) Felt Fin
4 André Hansø (E) Felt Fin
5 Sören Rehn (E) Felt Fin
6 Ejner Nicolaisen (E) Felt Fin
6 10.40 Resultat
1 Hjalmar Joleik (E) Felt Fin
2 Klas Svensson (E) Felt Fin
3 Preben Pedersen (E) Felt Fin
4 Arild Brattrud (E) Felt Fin
5 Thomas Jonsson (E) Felt Fin
6 John Harry Nielsen (E) Felt Fin

7 11.00 Resultat
1 Fredrik Berg Forren (J) Felt Fin
2 Helmer Nilsson (J) Felt Fin
3 Emil Strandgaard (J) Felt Fin
4 Bjørn Harald Brakstad (J) Felt Fin
5 Leopold Joandi (J) Felt Fin
6 Matis Helbo (J) Felt Fin
8 11.20 Resultat
1 Eirik Myrhaug (J) Felt Fin
2 Linus Ericsson (J) Felt Fin
3 Patrick Ibsen (J) Felt Fin
4 Vilde Sunde (J) Felt Fin
5 Victor Hahn (J) Felt Fin
6 Aksel D Steffensen (J) Felt Fin

9 11.40 Resultat
1 Tore Vrålstad (M) Felt Grov
2 Henrik Arvidsson (M) Felt Grov
3 Jesper Larsen (M) Felt Grov
4 Peter Ekblom (M) Felt Grov
5 Tobias Svensson (M) Felt Grov
6 Rune Knudsen (M) Felt Grov
10 12.00 Resultat
1 Bjørn Johan Mariboe (M) Felt Grov
2 Joe Furborg (M) Felt Grov
3 Dennis Samuelsen (M) Felt Grov
4 Jan Arild Myrhaug (M) Felt Grov
5 Robert Råsbo (M) Felt Grov
6 Kent V Andersen (M) Felt Grov

11 12.20 Resultat
1 Målfrid Vannebo (K) Felt Grov
2 Madeleine Johansson (K) Felt Grov
3 Jeanette Kristensen (K) Felt Grov
4 Mona Gjelstad (K) Felt Grov
5 Ann-Kristin Jansson (K) Felt Grov
6 Anne Sofie Rosenlund (K) Felt Grov
12 12.40 Resultat
1 Britt Elena Wollan (K) Felt Grov
2 Veronika Ferdén (K) Felt Grov
3 Elizabeth Andreasen (K) Felt Grov
4 Reidun Ann Støle (K) Felt Grov
5 Anna Karlsson (K) Felt Grov
6 Nathasja Lee Juul (K) Felt Grov

13 13.00 Resultat
1 André Hansø (E) Felt Grov
2 Sören Rehn (E) Felt Grov
3 Ejner Nicolaisen (E) Felt Grov
4 Johnny Knem (E) Felt Grov
5 Jan-Åke Lindström (E) Felt Grov
6 Kim Wiencken (E) Felt Grov
14 13.20 Resultat
1 Arild Brattrud (E) Felt Grov
2 Thomas Jonsson (E) Felt Grov
3 John Harry Nielsen (E) Felt Grov
4 Hjalmar Joleik (E) Felt Grov
5 Klas Svensson (E) Felt Grov
6 Preben Pedersen (E) Felt Grov

15 13.40 Resultat
1 Bjørn Harald Brakstad (J) Felt Fin
2 Leopold Joandi (J) Felt Fin
3 Matis Helbo (J) Felt Fin
4 Fredrik Berg Forren (J) Felt Fin
5 Helmer Nilsson (J) Felt Fin
6 Emil Strandgaard (J) Felt Fin
16 14.00 Resultat
1 Vilde Sunde (J) Felt Fin
2 Victor Hahn (J) Felt Fin
3 Aksel D Steffensen (J) Felt Fin
4 Eirik Myrhaug (J) Felt Fin
5 Linus Ericsson (J) Felt Fin
6 Patrick Ibsen (J) Felt Fin

17 15.20 Resultat
1 Morten Antonsen (L) Felt Revolver
2 Bo Walger (L) Felt Revolver
3 Michael Brandt (L) Felt Revolver
4 Per Rune Magnussen (L) Felt Revolver
5 John-Åke Andersson (L) Felt Revolver
6 Richard Davis (L) Felt Revolver
18 15.40 Resultat
1 Thomas Haugland (L) Felt Revolver
2 Marie Brunsson (L) Felt Revolver
3 Kim Bitsch (L) Felt Revolver