Hurtig 12.02.20 - Kort å kjapt
Egersund Pistolklubb
Startlag
1 17.30 Resultat
1 Ronja Ellertsen (Åpen) Inne Hurtig Militær
2 Robert Kimmy Koldal (Åpen) Inne Hurtig SR
3 Lars Christian Damgaard (Åpen) Inne Hurtig Militær
4 Kristian Arne Fuglestad (Åpen) Inne Hurtig Militær
5 John Richard Blitzner (Åpen) Inne Hurtig Fin
2 18.00 Resultat
1 May Brit Morsund Håland (Åpen) Inne Hurtig Fin
2 Lars Christian Damgaard (Åpen) Inne Hurtig Fin
3 Olav Austad (Åpen) Inne Hurtig Fin
4 Robert Kimmy Koldal (Åpen) Inne Hurtig SP
5 John Richard Blitzner (Åpen) Inne Hurtig SP
3 18.30 Resultat
1 Øystein Stødle Bowitz (U16) Inne Hurtig Fin
2 Alf Øystein Bowitz (Åpen) Inne Hurtig Militær
3 Frank Mjølhus (Åpen) Inne Hurtig SP
4 Adam Tobias Randen (Åpen) Inne Hurtig Fin
5 Stian Norheim (Åpen) Inne Hurtig SP

4 19.00 Resultat
1 Morten Svanes (Åpen) Inne Hurtig Fin
2 Olav Austad (Åpen) Inne Hurtig SP
3 Svein Tore Aase (Åpen) Inne Hurtig Fin
4 Terje Svanes (Åpen) Inne Hurtig Fin
5 Stian Norheim (Åpen) Inne Hurtig Fin
5 19.30 Resultat
1 Morten Svanes (Åpen) Inne Hurtig SP
2 Daniel Thengs (Åpen) Inne Hurtig Fin
3 Ronald Storesæther Eikefjord (Åpen) Inne Hurtig Fin
4 Roy Ollestad (Åpen) Inne Hurtig Militær
5 Kjetil Ellertsen (Åpen) Inne Hurtig Fin
6 20.00 Resultat
1 Kjetil Ellertsen (Åpen) Inne Hurtig SP
3 Morten Svanes (Åpen) Inne Hurtig Militær
4 Roy Ollestad (Åpen) Inne Hurtig Fin

7 20.30 Resultat
1 Kjetil Ellertsen (Åpen) Inne Hurtig Militær
8 21.00 Resultat
1 Kjetil Ellertsen (Åpen) Inne Hurtig SR
9 21.30 Resultat
1 Kjetil Ellertsen (Åpen) Inne Hurtig Revolver