NAIS inne
Egersund Pistolklubb
Startlag
1 17.30 Resultat
1 May Brit Morsund Håland (Åpen) Inne NAIS Fin
2 Øystein Stødle Bowitz (Åpen) Inne NAIS Revolver
3 Olav Håland (Åpen) Inne NAIS Fin
4 Thomas Ollestad Blitzner (Åpen) Inne NAIS Fin
5 Ronja Ellertsen (Åpen) Inne NAIS Fin
2 18.00 Resultat
1 Jone Omdal (Åpen) Inne NAIS Fin
2 May Brit Morsund Håland (Åpen) Inne NAIS Militær
3 Reidar Hestnes (Åpen) Inne NAIS Fin
4 Robert Kimmy Koldal (Åpen) Inne NAIS Fin
5 Kjetil Ellertsen (Åpen) Inne NAIS Militær
3 18.30 Resultat
1 Terje Svanes (Åpen) Inne NAIS Revolver
2 Morten Svanes (Åpen) Inne NAIS Fin
3 Reidar Hestnes (Åpen) Inne NAIS Militær
4 John Richard Blitzner (Åpen) Inne NAIS Fin
5 Roy Ollestad (Åpen) Inne NAIS Fin

4 19.00 Resultat
1 Terje Svanes (Åpen) Inne NAIS Fin
2 Morten Svanes (Åpen) Inne NAIS Militær
3 John Richard Blitzner (Åpen) Inne NAIS Revolver
4 Roy Ollestad (Åpen) Inne NAIS Militær
5 19.30 Resultat