Klubbfelt 01.03.20
Egersund Pistolklubb
Startlag
1 10.00 Resultat
1 Olav Austad (Åpen) Banefelt Mil Grov
2 Frank Mjølhus (Åpen) Banefelt Spesial Pistol
3 Terje Svanes (Åpen) Banefelt Rev Fin
4 John Richard Blitzner (Åpen) Banefelt Spesial Revolver
5 Kjetil Ellertsen (Åpen) Banefelt Rev Grov
6 Alf Øystein Bowitz (Åpen) Banefelt Mil Grov
7 Øystein Stødle Bowitz (Åpen) Banefelt Mil Fin
8 May Brit Morsund Håland (Åpen) Banefelt Mil Fin
9 Robert Kimmy Koldal (Åpen) Banefelt Spesial Pistol
10 Reidar Hestnes (Åpen) Banefelt Mil Grov
2 10.30 Resultat
1 Olav Austad (Åpen) Banefelt Mil Fin
2 Frank Mjølhus (Åpen) Banefelt Mil Fin
3 John Richard Blitzner (Åpen) Banefelt Spesial Pistol
4 Kjetil Ellertsen (Åpen) Banefelt Rev Fin
5 Terje Svanes (Åpen) Banefelt Spesial Revolver
6 Alf Øystein Bowitz (Åpen) Banefelt Mil Fin
7 Øystein Stødle Bowitz (Åpen) Banefelt Spesial Revolver
8 May Brit Morsund Håland (Åpen) Banefelt Spesial Pistol
9 Robert Kimmy Koldal (Åpen) Banefelt Rev Fin
10 Reidar Hestnes (Åpen) Banefelt Rev Grov
3 11.00 Resultat
1 Kjetil Ellertsen (Åpen) Banefelt Spesial Revolver
2 Olav Austad (Åpen) Banefelt Spesial Pistol
3 Terje Svanes (Åpen) Banefelt Rev Grov
4 Frank Mjølhus (Åpen) Banefelt Mil Grov
5 John Richard Blitzner (Åpen) Banefelt Mil Fin
6 Alf Øystein Bowitz (Åpen) Banefelt Rev Fin
7 Øystein Stødle Bowitz (Åpen) Banefelt Rev Fin
8 May Brit Morsund Håland (Åpen) Banefelt Rev Fin
9 Robert Kimmy Koldal (Åpen) Banefelt Spesial Revolver
10 Reidar Hestnes (Åpen) Banefelt Mil Fin

4 11.30 Resultat
1 Kjetil Ellertsen (Åpen) Banefelt Spesial Pistol
5 12.00 Resultat
6 12.30 Resultat

7 13.00 Resultat
8 13.30 Resultat
9 14.00 Resultat

10 14.30 Resultat