NAIS inne 11.03.20
Egersund Pistolklubb
Startlag
1 17.30 Resultat
1 Thomas Ollestad Blitzner (Åpen) Inne NAIS Revolver
2 Kjetil Ellertsen (Åpen) Inne NAIS Fin
3 May Brit Morsund Håland (Åpen) Inne NAIS Fin
4 John Richard Blitzner (Åpen) Inne NAIS Fin
5 Olav Håland (Åpen) Inne NAIS Fin
2 18.00 Resultat
1 Øystein Stødle Bowitz (Åpen) Inne NAIS Fin
2 Morten Svanes (Åpen) Inne NAIS Fin
3 May Brit Morsund Håland (Åpen) Inne NAIS Militær
4 Ronja Ellertsen (Åpen) Inne NAIS Fin
5 Kjetil Ellertsen (Åpen) Inne NAIS Militær
3 18.30 Resultat
1 Kjetil Ellertsen (Åpen) Inne NAIS Revolver
2 Terje Svanes (Åpen) Inne NAIS Revolver

4 19.00 Resultat
5 19.30 Resultat