1FGMRSPSR Norgesfelt
Time Pistolklubb
Startlag
1 18.00 Resultat
1 Livar Gudmestad (A) 1F - Fin
2 18.05 Resultat
1 Are Wivestad (A) 1M - Militær

3 18.10 Resultat
1 Kristian Lund (B) 1F - Fin
4 18.15 Resultat
1 Ole-Martin Berge Haga (B) 1F - Fin

5 18.20 Resultat
1 Jan Olav Grannes (A) 1F - Fin
6 18.25 Resultat
1 Glenn Bjorheim (A) 1M - Militær

7 18.30 Resultat
1 Odd Bjorheim (A) 1M - Militær
8 18.35 Resultat
1 Reidar Hestnes (B) 1F - Fin

9 18.40 Resultat
1 Roald Fuglestad (B) 1F - Fin
10 18.45 Resultat
1 Per Magne Hoftun (D) 1R - Revolver

11 18.50 Resultat
1 Vilde Erga Sunde (A) 1F - Fin
12 18.55 Resultat
1 Livar Gudmestad (A) 1G - Grov

13 19.00 Resultat
1 Are Wivestad (A) 1R - Revolver
14 19.05 Resultat
1 Kristian Lund (A) 1SP - Spesialpistol

15 19.10 Resultat
1 Ole-Martin Berge Haga (A) 1G - Grov
16 19.15 Resultat
1 Jan Olav Grannes (B) 1M - Militær

17 19.20 Resultat
1 Glenn Bjorheim (A) 1SP - Spesialpistol
18 19.25 Resultat
1 Odd Bjorheim (A) 1SR - Spesialrevolver

19 19.30 Resultat
1 Reidar Hestnes (A) 1SP - Spesialpistol
20 19.35 Resultat
1 Roald Fuglestad (B) 1M - Militær

21 19.40 Resultat
1 Per Magne Hoftun (D) 1M - Militær
22 19.45 Resultat
1 Vilde Erga Sunde (D) 1G - Grov

23 19.50 Resultat
1 Livar Gudmestad (A) 1M - Militær
24 19.55 Resultat
1 Kjetil Sætre (D) 1F - Fin

25 20.00 Resultat
1 Kristian Lund (A) 1M - Militær
26 20.05 Resultat
1 Ole-Martin Berge Haga (A) 1R - Revolver

27 20.10 Resultat
1 Jan Olav Grannes (D) 1R - Revolver
28 20.15 Resultat
1 Glenn Bjorheim (A) 1SR - Spesialrevolver

29 20.20 Resultat
1 Odd Bjorheim (A) 1SP - Spesialpistol
30 20.25 Resultat
1 Reidar Hestnes (A) 1SR - Spesialrevolver

31 20.30 Resultat
1 Roald Fuglestad (A) 1SP - Spesialpistol
32 20.35 Resultat
1 Per Magne Hoftun (D) 1G - Grov

33 20.40 Resultat
1 Ove Salte (D) 1F - Fin
34 20.45 Resultat
1 Livar Gudmestad (A) 1R - Revolver

35 20.50 Resultat
1 Kristian Rugland (D) 1R - Revolver
36 20.55 Resultat
1 Kristian Lund (A) 1SR - Spesialrevolver

37 21.00 Resultat
1 Ole-Martin Berge Haga (A) 1SR - Spesialrevolver
38 21.05 Resultat
1 Jan Erik Lunde (D) 1F - Fin

39 21.10 Resultat
1 Kjetil Sætre (D) 1M - Militær
40 21.15 Resultat
1 Alexander Kurpios (D) 1F - Fin

41 21.20 Resultat
1 John Richard Blitzner (B) 1F - Fin
42 21.25 Resultat
1 Rune Skretting Racine (D) 1M - Militær

43 21.30 Resultat
1 Mai Skretting Racine (D) 1R - Revolver
44 21.35 Resultat
1 Ove Salte (C) 1G - Grov

45 21.40 Resultat
1 Knut Magne Torgrimsen (D) 1F - Fin
46 21.45 Resultat
1 Jan Petter Faa (D) 1F - Fin

47 21.50 Resultat
1 Jan Erik Lunde (D) 1M - Militær
48 21.55 Resultat
1 Alexander Kurpios (D) 1M - Militær

49 22.00 Resultat
50 22.05 Resultat

51 22.10 Resultat
52 22.15 Resultat

53 22.20 Resultat
54 22.25 Resultat

55 22.30 Resultat
56 22.35 Resultat

57 22.40 Resultat
58 22.45 Resultat

59 22.50 Resultat
60 22.55 Resultat

61 23.00 Resultat
62 23.05 Resultat

63 23.10 Resultat
64 23.15 Resultat

65 23.20 Resultat
66 23.25 Resultat

67 23.30 Resultat
68 23.35 Resultat

69 23.40 Resultat
70 23.45 Resultat

1000 18.00 Resultat
1 Kjetil Eia (A) 1F - Fin
1001 18.05 Resultat
1 Knut Ivar Sørheim (D) 1R - Revolver

1002 18.10 Resultat
1 Marita Serigstad (D) 1R - Revolver
1003 18.15 Resultat
1 Kolbjørn Olafsen (C) 1F - Fin

1004 18.20 Resultat
1 Eivind Herredsvela (D) 1M - Militær
1005 18.25 Resultat
1 Dagfinn Kristian Arnold Astrup (C) 1F - Fin

1006 18.30 Resultat
1 Aleksander Salte (D) 1M - Militær
1007 18.35 Resultat
1 Kjetil Eia (A) 1G - Grov

1008 18.40 Resultat
1 Knut Ivar Sørheim (A) 1SR - Spesialrevolver
1009 18.45 Resultat
1 Marita Serigstad (D) 1F - Fin

1010 18.50 Resultat
1 Kjetil Eia (A) 1R - Revolver
1011 18.55 Resultat
1 Aleksander Salte (D) 1F - Fin

1012 19.00 Resultat
1 Knut Ivar Sørheim (B) 1F - Fin
1013 19.05 Resultat
1 Kjetil Eia (A) 1SR - Spesialrevolver

1014 19.10 Resultat
1 Knut Ivar Sørheim (A) 1SP - Spesialpistol
1015 19.15 Resultat

1016 19.20 Resultat
1017 19.25 Resultat

1018 19.30 Resultat
1019 19.35 Resultat

1020 19.40 Resultat
1021 19.45 Resultat

1022 19.50 Resultat
1023 19.55 Resultat

1024 20.00 Resultat
1025 20.05 Resultat

1026 20.10 Resultat
1027 20.15 Resultat

1028 20.20 Resultat
1029 20.25 Resultat

1030 20.30 Resultat
1031 20.35 Resultat

1032 20.40 Resultat
1033 20.45 Resultat

1034 20.50 Resultat
1035 20.55 Resultat

1036 21.00 Resultat
1037 21.05 Resultat

1038 21.10 Resultat
1039 21.15 Resultat