9FGMRSPSR - T96
Time Pistolklubb
Startlag
1 18.00 Resultat
2 Kjetil Eia (A) T96 Fin
4 Are Wivestad (A) T96 Fin
6 Knut Ivar Sørheim (A) T96 Fin
2 19.45 Resultat
4 Knut Ivar Sørheim (A) T96 Sp-Revolver
6 Are Wivestad (A) T96 Revolver