TPK 1MR Vinterfelt 2/3
Trondhjems Pistolklubb
Startlag