1FGMRSPSR Norgesfelt
Time Pistolklubb
Startlag - Resultat
Lag Skive Navn Øvelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum
1004 1 Eivind Herredsvela (D) Mil 3/2/0/0 2/2/1/0 2/1/0/0 2/1/0/0 5/2/0/0 5/3/0/0 1/1/0/0 2/2/0/0 1 36