1FGMRSPSR Norgesfelt
Time Pistolklubb
Startlag - Resultat
Lag Skive Navn Øvelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum
29 1 Odd Bjorheim (A) Sp.Pist 5/3/0/0 4/4/2/0 4/3/1/0 4/2/1/0 3/3/0/0 4/3/2/0 5/5/1/0 7 52