Dato Start Id Navn Klubb
Resultatliste
StartLag med Live resultat
15 på topp
Live: 1 kolonne
Live: 2 kolonner
Live: 3 kolonner
Live: 3 kolonner med oddetallslag
Live: 3 kolonner med partallslag
23.06.2019 08.00 324190 Vårfelten KM MR (SIG-Cup) Grimstad Sportskyttere
12.05.2019 11.00 326646 1920211 NorgesFelt Tana og Nesseby Pistolklubb
14.04.2019 08.00 0 Rakkarfelt 2019 (SIG-Cup) Grimstad Sportskyttere
10.03.2019 10.00 324189 Luftpistol (ord) KM Grimstad Sportskyttere
10.02.2019 12.00 324188 Sprintluft Grimstad Sportskyttere
10.02.2019 10.00 324187 Luftpistol (ord) Grimstad Sportskyttere
06.01.2019 12.00 324186 Sprintluft Grimstad Sportskyttere
06.01.2019 10.00 324185 Luftpistol (ord) Grimstad Sportskyttere
02.01.2019 10.00 0 Skytterkonferansen :: Bane Demo Pk
01.01.2019 08.00 0 Skytterkonferansen :: Felt Demo Pk

© 2019 Org.nr: 982 369 967 sp @ skaar-net.no