Nordisk Mesterskap i Feltpistol del-3
Greipstad Pistolklubb
15 på topp
Felt Revolver iX Sum
Morten Antonsen (L) 8 42
Per Rune Magnussen (L) 7 41
Thomas Haugland (L) 7 37
Richard Davis (L) 12 34
Marie Brunsson (L) 5 28
Michael Brandt (L) 4 26
John-Åke Andersson (L) 1 24
Kim Bitsch (L) 6 22
Bo Walger (L) 1 15