Klubbfelt 01.03.20
Egersund Pistolklubb
15 på topp
Banefelt Mil Fin iX Sum
Reidar Hestnes (Åpen) 0 158
Olav Austad (Åpen) 0 156
Øystein Stødle Bowitz (Åpen) 0 148
John Richard Blitzner (Åpen) 0 147
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 145
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 139
Frank Mjølhus (Åpen) 0 130
Banefelt Mil Grov iX Sum
Frank Mjølhus (Åpen) 0 154
Olav Austad (Åpen) 0 135
Reidar Hestnes (Åpen) 0 130
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 124
Banefelt Rev Fin iX Sum
Terje Svanes (Åpen) 0 157
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 154
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 144
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 132
Øystein Stødle Bowitz (Åpen) 0 123
Robert Kimmy Koldal (Åpen) 0 104

Banefelt Rev Grov iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 153
Reidar Hestnes (Åpen) 0 138
Terje Svanes (Åpen) 0 135
Banefelt Spesial Pistol iX Sum
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 168
Olav Austad (Åpen) 0 166
John Richard Blitzner (Åpen) 0 162
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 162
Robert Kimmy Koldal (Åpen) 0 136
Frank Mjølhus (Åpen) 0 101
Banefelt Spesial Revolver iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 155
Øystein Stødle Bowitz (Åpen) 0 139
John Richard Blitzner (Åpen) 0 137
Robert Kimmy Koldal (Åpen) 0 118
Terje Svanes (Åpen) 0 103