Hallkjapt
Egersund Pistolklubb
15 på topp
Hallkjappt FIn iX Sum
Terje Svanes (Åpen) 2 252
Olav Austad (Åpen) 5 247
Lene Johansen (Åpen) 7 239
Ronald Storesæther Eikefjord (Åpen) 3 239
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 3 238
John Richard Blitzner (Åpen) 0 214
Olav Håland (Åpen) 1 203
Knut Aarstad (Åpen) 0 141
Hallkjappt Militær iX Sum
Reidar Hestnes (Åpen) 3 263
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 2 236
Morten Svanes (Åpen) 1 236
Olav Austad (Åpen) 2 190
Stian Skadberg Dirdal (Åpen) 0 96
Hallkjappt Revolver iX Sum
May Brit Morsund Håland (Åpen) 1 204
Hallkjappt SP iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 255
Frank Mjølhus (Åpen) 2 238
Hallkjappt SR iX Sum
Reidar Hestnes (Åpen) 1 250