TPK 1MR Vinterfelt 2/3
Trondhjems Pistolklubb Tpk
15 på topp