MAX 500 26.02.20
Egersund Pistolklubb
15 på topp - MAX 500 Mil
Serie 1 iX Sum
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 50
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 48
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 46
Serie 2 iX Sum
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 98
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 90
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 89
Serie 3 iX Sum
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 136
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 131
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 125
Serie 4 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 177
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 173
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 166
Serie 5 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 225
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 214
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 183

Serie 6 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 258
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 252
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 197
Serie 7 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 304
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 287
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 212
Serie 8 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 337
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 325
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 240
Serie 9 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 383
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 369
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 271
Serie 10 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 431
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 403
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 274