Klubbfelt 01.03.20
Egersund Pistolklubb
15 på topp - Banefelt Mil Grov
Serie 1 iX Sum
Frank Mjølhus (Åpen) 0 26
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 21
Olav Austad (Åpen) 0 18
Reidar Hestnes (Åpen) 0 13
Serie 2 iX Sum
Frank Mjølhus (Åpen) 0 37
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 31
Olav Austad (Åpen) 0 29
Reidar Hestnes (Åpen) 0 24
Serie 3 iX Sum
Frank Mjølhus (Åpen) 0 56
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 45
Olav Austad (Åpen) 0 45
Reidar Hestnes (Åpen) 0 41
Serie 4 iX Sum
Frank Mjølhus (Åpen) 0 58
Olav Austad (Åpen) 0 50
Reidar Hestnes (Åpen) 0 46
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 45
Serie 5 iX Sum
Frank Mjølhus (Åpen) 0 81
Olav Austad (Åpen) 0 73
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 61
Reidar Hestnes (Åpen) 0 53

Serie 6 iX Sum
Frank Mjølhus (Åpen) 0 90
Olav Austad (Åpen) 0 81
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 67
Reidar Hestnes (Åpen) 0 62
Serie 7 iX Sum
Frank Mjølhus (Åpen) 0 106
Olav Austad (Åpen) 0 98
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 80
Reidar Hestnes (Åpen) 0 79
Serie 8 iX Sum
Frank Mjølhus (Åpen) 0 112
Olav Austad (Åpen) 0 106
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 86
Reidar Hestnes (Åpen) 0 85
Serie 9 iX Sum
Frank Mjølhus (Åpen) 0 145
Olav Austad (Åpen) 0 123
Reidar Hestnes (Åpen) 0 119
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 116
Serie 10 iX Sum
Frank Mjølhus (Åpen) 0 154
Olav Austad (Åpen) 0 135
Reidar Hestnes (Åpen) 0 130
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 124