Klubbfelt 01.03.20
Egersund Pistolklubb
15 på topp - Banefelt Rev Fin
Serie 1 iX Sum
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 24
Terje Svanes (Åpen) 0 23
Øystein Stødle Bowitz (Åpen) 0 22
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 19
Robert Kimmy Koldal (Åpen) 0 16
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 13
Serie 2 iX Sum
Terje Svanes (Åpen) 0 33
Øystein Stødle Bowitz (Åpen) 0 32
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 31
Robert Kimmy Koldal (Åpen) 0 27
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 26
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 24
Serie 3 iX Sum
Terje Svanes (Åpen) 0 49
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 47
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 44
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 43
Robert Kimmy Koldal (Åpen) 0 42
Øystein Stødle Bowitz (Åpen) 0 36
Serie 4 iX Sum
Terje Svanes (Åpen) 0 58
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 47
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 47
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 46
Robert Kimmy Koldal (Åpen) 0 42
Øystein Stødle Bowitz (Åpen) 0 40
Serie 5 iX Sum
Terje Svanes (Åpen) 0 79
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 71
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 69
Robert Kimmy Koldal (Åpen) 0 65
Øystein Stødle Bowitz (Åpen) 0 60
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 53

Serie 6 iX Sum
Terje Svanes (Åpen) 0 89
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 83
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 77
Robert Kimmy Koldal (Åpen) 0 69
Øystein Stødle Bowitz (Åpen) 0 66
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 62
Serie 7 iX Sum
Terje Svanes (Åpen) 0 104
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 99
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 90
Øystein Stødle Bowitz (Åpen) 0 80
Robert Kimmy Koldal (Åpen) 0 79
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 78
Serie 8 iX Sum
Terje Svanes (Åpen) 0 112
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 109
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 96
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 88
Øystein Stødle Bowitz (Åpen) 0 86
Robert Kimmy Koldal (Åpen) 0 81
Serie 9 iX Sum
Terje Svanes (Åpen) 0 145
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 144
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 130
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 124
Øystein Stødle Bowitz (Åpen) 0 117
Robert Kimmy Koldal (Åpen) 0 99
Serie 10 iX Sum
Terje Svanes (Åpen) 0 157
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 154
Alf Øystein Bowitz (Åpen) 0 144
May Brit Morsund Håland (Åpen) 0 132
Øystein Stødle Bowitz (Åpen) 0 123
Robert Kimmy Koldal (Åpen) 0 104