Max 500 07. mai
Egersund Pistolklubb
15 på topp - MAX500 Rev Grov
Serie 1 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 48
Serie 2 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 90
Serie 3 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 138
Serie 4 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 182
Serie 5 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 226

Serie 6 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 266
Serie 7 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 300
Serie 8 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 344
Serie 9 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 387
Serie 10 iX Sum
Kjetil Ellertsen (Åpen) 0 431