Max 500 07. mai
Egersund Pistolklubb
15 på topp - MAX500 SR
Serie 1 iX Sum
Reidar Hestnes (Åpen) 0 36
Serie 2 iX Sum
Reidar Hestnes (Åpen) 0 51
Serie 3 iX Sum
Reidar Hestnes (Åpen) 0 96
Serie 4 iX Sum
Reidar Hestnes (Åpen) 0 137
Serie 5 iX Sum
Reidar Hestnes (Åpen) 0 177

Serie 6 iX Sum
Reidar Hestnes (Åpen) 0 206
Serie 7 iX Sum
Reidar Hestnes (Åpen) 0 239
Serie 8 iX Sum
Reidar Hestnes (Åpen) 0 253
Serie 9 iX Sum
Reidar Hestnes (Åpen) 0 282
Serie 10 iX Sum
Reidar Hestnes (Åpen) 0 314