MRSPSR
Egersund Pistolklubb
15 på topp - Hurtig Sp Revolver
Serie 1 iX Sum
Roald Fuglestad (C) 1 46
Reidar Hestnes (C) 0 45
Knut Ivar Sørheim (C) 0 44
Kjetil Ellertsen (C) 0 39
Harald Andre Knoop (D) 0 33
Terje Svanes (D) 0 30
Serie 2 iX Sum
Roald Fuglestad (C) 2 92
Reidar Hestnes (C) 1 91
Kjetil Ellertsen (C) 0 85
Knut Ivar Sørheim (C) 0 85
Harald Andre Knoop (D) 0 76
Terje Svanes (D) 0 76
Serie 3 iX Sum
Roald Fuglestad (C) 3 138
Reidar Hestnes (C) 1 133
Kjetil Ellertsen (C) 1 131
Knut Ivar Sørheim (C) 0 128
Harald Andre Knoop (D) 0 116
Terje Svanes (D) 0 111
Serie 4 iX Sum
Roald Fuglestad (C) 4 184
Reidar Hestnes (C) 3 178
Kjetil Ellertsen (C) 1 175
Knut Ivar Sørheim (C) 1 174
Harald Andre Knoop (D) 1 160
Terje Svanes (D) 0 156
Serie 5 iX Sum
Roald Fuglestad (C) 4 228
Reidar Hestnes (C) 3 221
Kjetil Ellertsen (C) 1 216
Knut Ivar Sørheim (C) 1 212
Harald Andre Knoop (D) 3 201
Terje Svanes (D) 0 194
Serie 6 iX Sum
Roald Fuglestad (C) 7 276
Reidar Hestnes (C) 4 266
Kjetil Ellertsen (C) 1 258
Knut Ivar Sørheim (C) 1 254
Harald Andre Knoop (D) 3 240
Terje Svanes (D) 0 225

Serie 7 iX Sum
Roald Fuglestad (C) 7 311
Reidar Hestnes (C) 4 306
Kjetil Ellertsen (C) 2 303
Knut Ivar Sørheim (C) 1 301
Harald Andre Knoop (D) 3 279
Terje Svanes (D) 0 267
Serie 8 iX Sum
Roald Fuglestad (C) 8 354
Reidar Hestnes (C) 4 351
Kjetil Ellertsen (C) 3 347
Knut Ivar Sørheim (C) 2 345
Harald Andre Knoop (D) 3 320
Terje Svanes (D) 0 297
Serie 9 iX Sum
Reidar Hestnes (C) 4 393
Roald Fuglestad (C) 8 390
Kjetil Ellertsen (C) 3 389
Knut Ivar Sørheim (C) 2 385
Harald Andre Knoop (D) 3 357
Terje Svanes (D) 0 337
Serie 10 iX Sum
Roald Fuglestad (C) 8 433
Kjetil Ellertsen (C) 3 429
Reidar Hestnes (C) 4 428
Knut Ivar Sørheim (C) 2 427
Harald Andre Knoop (D) 3 394
Terje Svanes (D) 0 374
Serie 11 iX Sum
Roald Fuglestad (C) 9 475
Kjetil Ellertsen (C) 4 472
Knut Ivar Sørheim (C) 2 467
Reidar Hestnes (C) 4 462
Harald Andre Knoop (D) 3 433
Terje Svanes (D) 0 408
Serie 12 iX Sum
Roald Fuglestad (C) 10 523
Kjetil Ellertsen (C) 4 513
Knut Ivar Sørheim (C) 2 509
Reidar Hestnes (C) 5 508
Harald Andre Knoop (D) 3 461
Terje Svanes (D) 0 439