1FGMRSPSR Norgesfelt
Time Pistolklubb
15 på topp - 1G - Grov
Serie 1 iX Sum
Livar Gudmestad (A:-) 0 9
Roald Fuglestad (C:-) 0 9
Kjetil Eia (A:-) 0 8
Knut Ivar Sørheim (B:-) 0 8
Ove Salte (C:-) 0 8
Thomas Grønås (D:-) 0 8
Serie 2 iX Sum
Roald Fuglestad (C:-) 0 21
Knut Ivar Sørheim (B:-) 0 18
Livar Gudmestad (A:-) 2 17
Kjetil Eia (A:-) 1 16
Ove Salte (C:-) 0 13
Thomas Grønås (D:-) 0 10
Serie 3 iX Sum
Roald Fuglestad (C:-) 1 30
Knut Ivar Sørheim (B:-) 0 28
Kjetil Eia (A:-) 1 26
Livar Gudmestad (A:-) 3 23
Ove Salte (C:-) 0 19
Thomas Grønås (D:-) 0 12
Serie 4 iX Sum
Roald Fuglestad (C:-) 3 37
Kjetil Eia (A:-) 4 33
Livar Gudmestad (A:-) 6 32
Knut Ivar Sørheim (B:-) 1 32
Ove Salte (C:-) 1 23
Thomas Grønås (D:-) 0 15
Serie 5 iX Sum
Roald Fuglestad (C:-) 4 45
Livar Gudmestad (A:-) 9 40
Kjetil Eia (A:-) 7 38
Knut Ivar Sørheim (B:-) 1 38
Ove Salte (C:-) 2 29
Thomas Grønås (D:-) 1 21

Serie 6 iX Sum
Roald Fuglestad (C:-) 6 56
Livar Gudmestad (A:-) 9 49
Knut Ivar Sørheim (B:-) 4 49
Kjetil Eia (A:-) 8 47
Ove Salte (C:-) 2 35
Thomas Grønås (D:-) 1 30
Serie 7 iX Sum
Roald Fuglestad (C:-) 9 63
Livar Gudmestad (A:-) 11 58
Knut Ivar Sørheim (B:-) 7 58
Kjetil Eia (A:-) 9 54
Ove Salte (C:-) 3 41
Thomas Grønås (D:-) 1 32
Serie 8 iX Sum
Roald Fuglestad (C:-) 9 73
Kjetil Eia (A:-) 9 66
Knut Ivar Sørheim (B:-) 7 66
Livar Gudmestad (A:-) 11 64
Ove Salte (C:-) 3 45
Thomas Grønås (D:-) 1 38
Serie 9 iX Sum
Roald Fuglestad (C:-) 9 73
Kjetil Eia (A:-) 9 66
Knut Ivar Sørheim (B:-) 7 66
Livar Gudmestad (A:-) 11 64
Ove Salte (C:-) 3 45
Thomas Grønås (D:-) 1 38
Serie 10 iX Sum
Roald Fuglestad (C:-) 9 73
Kjetil Eia (A:-) 9 66
Knut Ivar Sørheim (B:-) 7 66
Livar Gudmestad (A:-) 11 64
Ove Salte (C:-) 3 45
Thomas Grønås (D:-) 1 38