1FGMRSPSR Norgesfelt
Time Pistolklubb
15 på topp - 1G - Grov
Serie 1 iX Sum
Kjetil Eia (A) 0 9
Kjetil Hansen (B) 0 9
Livar Gudmestad (A) 0 9
Per Magne Hoftun (D) 0 7
Ove Salte (C) 0 3
Ronny Espeland (D) 0 3
Serie 2 iX Sum
Kjetil Eia (A) 0 21
Kjetil Hansen (B) 1 19
Livar Gudmestad (A) 1 17
Per Magne Hoftun (D) 0 14
Ove Salte (C) 0 10
Ronny Espeland (D) 0 9
Serie 3 iX Sum
Kjetil Eia (A) 0 31
Livar Gudmestad (A) 3 27
Kjetil Hansen (B) 1 24
Per Magne Hoftun (D) 0 21
Ove Salte (C) 0 16
Ronny Espeland (D) 0 13
Serie 4 iX Sum
Kjetil Eia (A) 2 37
Livar Gudmestad (A) 3 33
Kjetil Hansen (B) 4 31
Per Magne Hoftun (D) 0 26
Ove Salte (C) 2 17
Ronny Espeland (D) 0 16
Serie 5 iX Sum
Kjetil Eia (A) 3 44
Livar Gudmestad (A) 7 41
Kjetil Hansen (B) 7 36
Per Magne Hoftun (D) 1 31
Ove Salte (C) 3 22
Ronny Espeland (D) 2 21

Serie 6 iX Sum
Kjetil Eia (A) 4 51
Livar Gudmestad (A) 7 50
Kjetil Hansen (B) 9 43
Per Magne Hoftun (D) 2 39
Ove Salte (C) 3 28
Ronny Espeland (D) 5 27
Serie 7 iX Sum
Kjetil Eia (A) 7 60
Livar Gudmestad (A) 11 58
Kjetil Hansen (B) 9 52
Per Magne Hoftun (D) 2 43
Ove Salte (C) 5 34
Ronny Espeland (D) 7 32
Serie 8 iX Sum
Kjetil Eia (A) 7 72
Livar Gudmestad (A) 12 68
Kjetil Hansen (B) 9 62
Per Magne Hoftun (D) 2 50
Ove Salte (C) 5 41
Ronny Espeland (D) 8 38
Serie 9 iX Sum
Serie 10 iX Sum