Feltpistol 1FGMR AVLYST
Støren Sportsskytterklubb
15 på topp - Felt Militær
Serie 1 iX Sum
Serie 2 iX Sum
Serie 3 iX Sum
Kenneth Pedersen Hopstad (A:-) 1 8
Serie 4 iX Sum
Serie 5 iX Sum
Kenneth Pedersen Hopstad (A:-) 3 14

Serie 6 iX Sum
Serie 7 iX Sum
Serie 8 iX Sum
Kenneth Pedersen Hopstad (A:-) 4 20
Serie 9 iX Sum
Serie 10 iX Sum