Feltpistol 1FGMR AVLYST
Støren Sportsskytterklubb
15 på topp - InneSP
Serie 1 iX Sum
Kenneth Pedersen Hopstad (A:-) 2 4
Serie 2 iX Sum
Kenneth Pedersen Hopstad (A:-) 4 8
Serie 3 iX Sum
Kenneth Pedersen Hopstad (A:-) 6 16
Serie 4 iX Sum
Kenneth Pedersen Hopstad (A:-) 11 26
Serie 5 iX Sum
Kenneth Pedersen Hopstad (A:-) 14 38