Feltpistol 1FGMR AVLYST
Støren Sportsskytterklubb
15 på topp - InneSR
Serie 1 iX Sum
Arild Inge Wollan (A:-) 1 2
Serie 2 iX Sum
Arild Inge Wollan (A:-) 4 8
Serie 3 iX Sum
Arild Inge Wollan (A:-) 6 16
Serie 4 iX Sum
Arild Inge Wollan (A:-) 12 28
Serie 5 iX Sum
Arild Inge Wollan (A:-) 16 38