Versjon 1.6.9 (2021.11.07)
Denne versjonen har opsjon på omskyting i KM/DM. I tillegg er det løst 2 feil. For mer informasjon, se publiseringsiden.

Versjon 1.6.8 (2021.08.22)
Det er løst en feil, hvor resultater for ureglementerte disipliner, øvelser eller klasser ikke blir filtrert bort av inrX før innsending av resultater til NSF.

Versjon 1.6.7 (2021.08.06)
Det er løst en feil, hvor personer ikke blir oppdatert via NSF-tjenesten om de ikke har en registrert e-postadresse.

Versjon 1.6.6 (2021.07.15)
Tidligere, om det var uoverstemmelser i resultatene som ble sendt til NSF, fikk en feilmeldingen "Bad Request".
NSF har nå lagt inn detaljer om hvilke resultat som må korrigeres før de sendes inn på nytt. Disse detaljene er nå synlig i inrX applikasjonen.

Versjon 1.6.5 (2021.06.20)
En feil i forrige versjon forhindret bruk av Live-tjenesten om stevnet var uapprobert, så det ble nødvendig med en ny oppdatering.

Versjon 1.6.4 (2021.06.19)
inrX er oppdatert med endel forbedringer og forenklinger ifm integrasjonen mot Skytteradmin 2.0.

Merverdiavgiftsregisteret (2021.05.20)
I forbindelse med registrering i Merverdiavgiftsregisteret, er alle prisene nå oppdatert med 25% mva.

Versjon 1.6.3 (2021.02.20)
I denne versjonen er det løst en feil som berører brukere av Live-tjenesten, hvor tjenesten var utilgjengelig for Inrx applikasjonen.

Versjon 1.6.2 (2021.02.11)
Dette er i hovedsak en versjon som løser en svært plagsom feil, men har i tillegg noen nye funksjoner som flere kan ha nytte av.
For mer informasjon, se publiseringsiden.


© 2021 Org.nr: 982 369 967 MVA sp @ skaar-net.no