Versjon 1.7.1 (14.04.2022)
I versjon 1.7.0 ble det oppdaget følgende feil som nå er korrigert:
- Unik ID for påmelding og startlag blir ikke generert ved import fra NSF. Dette skaper problemer ved synkronisering mot inrX::Live.
- Ikke mulig å slette stevner fra Preferanser -> inrx-konto.

Oppdaterte tjenester og nye nettsider. (11.04.2022)
Som du ser, har inrx.org fått nye nettsider. Disse er bedre tilpasset mobilterminaler og kjører på en ny og oppdatert plattform.
Resultater fra inrX::Live har nå egne nettsider med mer funksjonalitet sammenlignet med tidligere.

I tillegg er NSF og Live tjenestene oppdatert.

Med denne oppdateringen er inrX versjon 1.7.0 obligatorisk for de som benytter NFS eller Live tjenestene.

De gamle nettsidene finner du, inntil videre, under https://inrx.org:9443.

Versjon 1.7.0 (11.04.2022)
Denne versjonen er i hovedsak tilpasset oppdaterte NSF og Live tjenester, men har i tillegg noen andre endringer.

Versjon 1.6.9 (07.11.2021)
Denne versjonen har opsjon på omskyting i KM/DM. I tillegg er det løst 2 feil. For mer informasjon, se publiseringsiden.

Versjon 1.6.8 (22.08.2021)
Det er løst en feil, hvor resultater for ureglementerte disipliner, øvelser eller klasser ikke blir filtrert bort av inrX før innsending av resultater til NSF.

Versjon 1.6.7 (06.08.2021)
Det er løst en feil, hvor personer ikke blir oppdatert via NSF-tjenesten om de ikke har en registrert e-postadresse.

Versjon 1.6.6 (15.07.2021)
Tidligere, om det var uoverstemmelser i resultatene som ble sendt til NSF, fikk en feilmeldingen "Bad Request".
NSF har nå lagt inn detaljer om hvilke resultat som må korrigeres før de sendes inn på nytt. Disse detaljene er nå synlig i inrX applikasjonen.

Versjon 1.6.5 (20.06.2021)
En feil i forrige versjon forhindret bruk av Live-tjenesten om stevnet var uapprobert, så det ble nødvendig med en ny oppdatering.

Versjon 1.6.4 (19.06.2021)
inrX er oppdatert med endel forbedringer og forenklinger ifm integrasjonen mot Skytteradmin 2.0.

Merverdiavgiftsregisteret (20.05.2021)
I forbindelse med registrering i Merverdiavgiftsregisteret, er alle prisene nå oppdatert med 25% mva.