1.7.1 (14.04.2022)

Løste feil
Unik ID for påmelding og startlag ble ikke generert ved import fra NSF. Dette skaper problemer ved synkronisering mot inrX::Live.
Ikke mulig å slette stevner fra Preferanser -> inrx-konto.

Plattform
.NET Framework 4.8

1.7.0 (11.04.2022)

Ny funksjonalitet
Programmet er tilpasset siste versjon av Live og NSF tjenestene, som medfører at denne versjonen er obligatorisk for de som benytter disse tjenestene. I tillegg må de som benytter Live, oppgradere terminalapplikasjonene "inrX Live :: Bane" og "inrX Live :: Felt".

U12, U14 og U16 er lagt inn som tilgjengelige klasser for mesterskap.

Ved utsending av resultater via e-post, er det nå mulig å legge ved egen tekst.

Endret funksjonalitet
Gruppering av delsummer er endret for T96 og Silhuett, slik at dette følger deløvelsene.

Stevnelisten i ML og SIUS klient er endret, slik at de nyeste stevnene ligger øverst.

Forenklet bruk og oppsett av Live-profiler.

Løste feil
Ved generering av resultatkort med flere startlag i samme utskrift, ble samme deltakere med i alle startlagene. Dette er nå korrigert.

Plattform
.NET Framework 4.8

1.6.9 (07.11.2021)

Endret funksjonalitet
I versjon 1.6.0 ble opsjonen for omskyting i mesterskap feilaktig tatt bort. Omskyting i KM/DM er nå tilbake som en opsjon.

Løste feil
Ved innsending av resultater til NSF for klassen "Åpen Rekrutt" kunne det oppstå en feil som medførte at ingen resultater for gjeldende stevne ble registrert.

Integrasjon mot 3.part
Testet mot Megalink MLLeder 20.56.

Plattform
.NET Framework 4.8

1.6.8 (22.08.2021)

Løste feil
Om en sender inn resultater til NSF som inneholder ureglementerte disipliner, øvelser eller klasser, blir ikke disse filtrert bort av inrX før innsending. Dette medfører en feilmelding fra NSF som igjen medfører at godkjente approberte resultater ikke blir sendt inn.

Plattform
.NET Framework 4.8